معنی و ترجمه کلمه gross national product (gnp) به فارسی gross national product (gnp) یعنی چه

gross national product (gnp)


روانشناسى : توليد ناخالص ملى
بازرگانى : محصول ناخالص ملى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها