معنی و ترجمه کلمه gross negligence به فارسی gross negligence یعنی چه

gross negligence


تقصير در نگهدارى مال ،اشتباهات کلى ناشى از بى دقتيها بى دقتى کلى
قانون ـ فقه : اهمال فاحش ،تعدى و تفريط
علوم نظامى : اشتباه دقت کلى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها