معنی و ترجمه کلمه gross profit به فارسی gross profit یعنی چه

gross profit


روانشناسى : سود ناخالص
بازرگانى : سود ناخالص

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها