معنی و ترجمه کلمه gross score به فارسی gross score یعنی چه

gross score


روانشناسى : نمره خام

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها