معنی و ترجمه کلمه gross space به فارسی gross space یعنی چه

gross space


فضاى کلى ،جاى کلى
علوم نظامى : حجم کلى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها