معنی و ترجمه کلمه gross value به فارسی gross value یعنی چه

gross value


بازرگانى : ارزش ناخالص

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها