معنی و ترجمه کلمه gross yield به فارسی gross yield یعنی چه

gross yield


بازده ناخالص
بازرگانى : محصول ناخالص

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها