معنی و ترجمه کلمه grotesqueness به فارسی grotesqueness یعنی چه

grotesqueness


عدم تناسب ،غرابت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها