معنی و ترجمه کلمه grotesquery به فارسی grotesquery یعنی چه

grotesquery


کلام يا حرکت بى تناسب و،غريب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها