معنی و ترجمه کلمه ground signals به فارسی ground signals یعنی چه

ground signals


سيستم علايم بصرى زمينى
علوم نظامى : سيستم مخابره علايم زمينى مستقر در فرودگاه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها