معنی و ترجمه کلمه ground connection به فارسی ground connection یعنی چه

ground connection


علوم مهندسى : اتصال زمين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها