معنی و ترجمه کلمه ground crew به فارسی ground crew یعنی چه

ground crew


کارکنان هواپيما،متخصصين فنى ومکانيک هاى هواپيما

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها