معنی و ترجمه کلمه ground detector به فارسی ground detector یعنی چه

ground detector


تستر زمين
علوم مهندسى : اشکارساز زمين
الکترونيک : اشکارساز اتصال با زمين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها