معنی و ترجمه کلمه ground effect به فارسی ground effect یعنی چه

ground effect


وسيله پرواز به صورت هواناو
علوم هوايى : اثر زمين
علوم نظامى : نيروى پرواز به صورت هواناو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها