معنی و ترجمه کلمه ground floor به فارسی ground floor یعنی چه

ground floor


اشکوب همکف زمين ،طبقه همکف ساختمان
معمارى : طبقه همکف زمين

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها