معنی و ترجمه کلمه ground game به فارسی ground game یعنی چه

ground game


روش استفاده از مانور دويدن( فوتبال امريکايى)
ورزش : روش استفاده از مانور دويدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها