معنی و ترجمه کلمه ground level به فارسی ground level یعنی چه

ground level


علوم مهندسى : سطح زمين
عمران : سطح زمين
معمارى : تراز زمين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها