معنی و ترجمه کلمه ground loop به فارسی ground loop یعنی چه

ground loop


علوم هوايى : تغيير ناگهانى جهت حرکت هواپيما با ارابه فرود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها