معنی و ترجمه کلمه ground nadir به فارسی ground nadir یعنی چه

ground nadir


علوم نظامى : نقطه سمت القدم هواپيما در عکاسى هوايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها