معنی و ترجمه کلمه ground plate به فارسی ground plate یعنی چه

ground plate


الکترونيک : صفحه زمين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها