معنی و ترجمه کلمه ground resolution به فارسی ground resolution یعنی چه

ground resolution


علوم نظامى : قدرت نشان دادن قسمتهاى کوچک زمين نشان دادن جزئيات زمين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها