معنی و ترجمه کلمه ground return circuit به فارسی ground return circuit یعنی چه

ground return circuit


الکترونيک : مدار تک سيم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها