معنی و ترجمه کلمه ground sea به فارسی ground sea یعنی چه

ground sea


خيزاب درياکه علت نمايانى نداشته باشد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها