معنی و ترجمه کلمه ground suppressor به فارسی ground suppressor یعنی چه

ground suppressor


الکترونيک : برطرف کننده کوتهمدارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها