معنی و ترجمه کلمه ground surveillance به فارسی ground surveillance یعنی چه

ground surveillance


مراقبت زمينى
علوم نظامى : تجسس زمينى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها