معنی و ترجمه کلمه ground survey به فارسی ground survey یعنی چه

ground survey


معمارى : نقشه بردارى زمينى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها