معنی و ترجمه کلمه ground tackle به فارسی ground tackle یعنی چه

ground tackle


ورزش : وسيله مهار کردن قايق
علوم نظامى : زنجير لنگر و متعلقات ان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها