معنی و ترجمه کلمه ground timber به فارسی ground timber یعنی چه

ground timber


تير طولى
معمارى : تير کف

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها