معنی و ترجمه کلمه ground torpedo به فارسی ground torpedo یعنی چه

ground torpedo


اژدرپيوسته بته دريا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها