معنی و ترجمه کلمه ground visibility به فارسی ground visibility یعنی چه

ground visibility


ميزان ديد زمينى
علوم نظامى : قابليت ديد زمينى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها