معنی و ترجمه کلمه ground water به فارسی ground water یعنی چه

ground water


علوم مهندسى : ابهاى زيرزمينى
عمران : اب زيرزمينى
معمارى : اب زيرزمينى
زيست شناسى : اب زيرزمينى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها