معنی و ترجمه کلمه ground wave به فارسی ground wave یعنی چه

ground wave


الکترونيک : موج زمينى
علوم هوايى : موج زمينى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها