معنی و ترجمه کلمه ground work به فارسی ground work یعنی چه

ground work


اجراى فن در خاک( کشتى)
ورزش : اجراى فن در خاک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها