معنی و ترجمه کلمه ground-adjustable propeller به فارسی ground-adjustable propeller یعنی چه

ground-adjustable propeller


علوم هوايى : ملخى که گام انرا تنها از خارج و روى زمين ميتوان تغيير داد و نه در حال پرواز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها