معنی و ترجمه کلمه ground-jointed flask به فارسی ground-jointed flask یعنی چه

ground-jointed flask


شيمى : بالن سرسنباده اى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها