معنی و ترجمه کلمه groundage به فارسی groundage یعنی چه

groundage


حقى که بابت ايستادن کشتى درلنگرگاه گرفته ميشود،حق لنگراندازى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها