معنی و ترجمه کلمه grounded field به فارسی grounded field یعنی چه

grounded field


الکترونيک : سيم پيچ متصل به زمين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها