معنی و ترجمه کلمه grounded primary به فارسی grounded primary یعنی چه

grounded primary


الکترونيک : مدار ورودى زمينى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها