معنی و ترجمه کلمه grounder به فارسی grounder یعنی چه

grounder


کار گذار،پايه گذار،موسس ،ضربتى که کسى يا چيزى را بزمين مى اندازد

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها