معنی و ترجمه کلمه grounding به فارسی grounding یعنی چه

grounding


علوم مهندسى : زمين کردن
کامپيوتر : ايجاد زمين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها