معنی و ترجمه کلمه groundling به فارسی groundling یعنی چه

groundling


گياه زمينى ،ماهى ته دريا،خواننده ياتماشاچى بى ذوق ،عامى ،شخص فرومايه و پست

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها