معنی و ترجمه کلمه groundpine به فارسی groundpine یعنی چه

groundpine


(گ.ش ).صنوبر الارض ،صنوبر زمينى)ajuga chamaepitys(

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها