معنی و ترجمه کلمه group analysis به فارسی group analysis یعنی چه

group analysis


روانشناسى : تحليل گروه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها