معنی و ترجمه کلمه group casting به فارسی group casting یعنی چه

group casting


ريخته گرى
علوم مهندسى : ريخته گرى گروهى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها