معنی و ترجمه کلمه group discussion به فارسی group discussion یعنی چه

group discussion


روانشناسى : بحث گروهى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها