معنی و ترجمه کلمه group drive به فارسی group drive یعنی چه

group drive


علوم مهندسى : محرکه گروهى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها