معنی و ترجمه کلمه group frequency به فارسی group frequency یعنی چه

group frequency


شيمى : بسامد گروهى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها