معنی و ترجمه کلمه group identification به فارسی group identification یعنی چه

group identification


روانشناسى : همانند سازى گروهى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها