معنی و ترجمه کلمه group index به فارسی group index یعنی چه

group index


انديس گروه
عمران : شاخص گروه
معمارى : شاخص گروه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها