معنی و ترجمه کلمه group interview به فارسی group interview یعنی چه

group interview


روانشناسى : مصاحبه گروهى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها